Disclaimer

Disclaimer van AppartementenTilburg

AppartementenTilburg is niet aansprakelijk voor de inhoud van AppartementenTilburg, noch van websites die op enigerlei wijze met AppartementenTilburg zijn verbonden. AppartementenTilburg is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op AppartementenTilburg beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies.

AppartementenTilburg is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via AppartementenTilburg worden aangeboden. AppartementenTilburg garandeert niet dat de op AppartementenTilburg aangeboden informatie en materiaal up-to-date, compleet en/of accuraat is.

AppartementenTilburg garandeert ook niet dat de op AppartementenTilburg aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. AppartementenTilburg garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in AppartementenTilburg hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden verzoeken wij u contact met ons op te nemen en stuur uw bevinding naar info@huurwoningennederland.nl.

AppartementenTilburg is dan ook niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan AppartementenTilburg. U vrijwaart AppartementenTilburg voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de overeenkomst, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de website AppartementenTilburg.